To już 6 raz z rzędu kiedy 3.T.O.W.N gromadzą pokłady swojej energii by tuż przed grudniowymi świętami dać coś od siebie innym, przy współpracy z wieloma dobrymi Duszami.

Przed tegorocznymi uczestnikami Projektu „Droga do Marzeń”, cykl warsztatów, które odbędą się 12 i 13 grudnia. Spotkanie z młodzieżą składać się będzie z zajęć z zakresu architektury, projektowania, mody, sztuki aktorskiej, a przede wszystkim z zajęć na lepsze poznanie siebie, ćwiczeń na pokonywanie własnych słabości i wyznaczania celów i planowania drogi do własnej samorealizacji. 💡💼✂️🔨💰🎻

Dziękujemy wszystkim, którzy pomagają nam tworzyć ten projekt, który z roku na rok poszerza swój zasięg. 

Fot. Iwona Nowicka

Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz