Xięgi Schulza

SCHIZ(0F)RENIA

SZUJA !

CZYŻ NIE DOBIJA SIĘ KONI … ?

DLA CIEBIE JESTEM SOBĄ …