20 CZERWCA PO RAZ OSTATNI WYSTĄPIŁAM NA SCENIE TEATRU MUZYCZNEGO TYM SAMYM ZAKOŃCZYŁAM 4-LETNIĄ EDUKACJĘ W STUDIUM WOKALNO- AKTORSKIM PRZY TEATRZE MUZYCZNYM W GDYNI I OTRZYMAŁAM TYTUŁ AKTORKI SCEN MUZYCZNYCH.

DO PRACY CZAS START 😉